Aukcje internetowe Aceton
Aukcje internetowe
Start | Szukaj | Sprzedaj | Moje aukcje | Moje konto | Rejestracja
 Kategorie

MENU
Nazwa przedmiotu Ofert Cena Do zakończenia
  Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Nowińska Ewa, Vall Michał  Zdjęcie
0 56.99 zł 1 dni
  Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej  Zdjęcie
0 43.69 zł 1 dni
  Sprzedaż konsumencka - Olczyk Magdalena  Zdjęcie
0 39.89 zł 1 dni
  Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny  Zdjęcie
0 52.24 zł 1 dni
  MSSF 1  Zdjęcie
0 52.24 zł 1 dni
  Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy - Andrzej Drozd  Zdjęcie
0 74.09 zł 1 dni
  Prawo reklamy i promocji  Zdjęcie
0 180.49 zł 1 dni
  Zarys prawa - Korycki Stefan , Kuciński Jerzy , Trzciński Zenon , Zaborowski Jerzy  Zdjęcie
0 48.44 zł 1 dni
  Wzory pism w sprawach podatkowych - Babiarz Stefan, Dauter Bogusław  Zdjęcie
0 103.54 zł 1 dni
  Encyklopedia rachunkowości - praca zbiorowa  Zdjęcie
0 214.69 zł 1 dni
  Prawo bankowe Komentarz - Bączyk Mirosław i inni  Zdjęcie
0 142.49 zł 1 dni
  System ubezpieczeń społecznych Zagadnienia podstawowe - Kluszczyńska Zofia i inni  Zdjęcie
0 39.89 zł 1 dni
  Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie  Zdjęcie
0 69.34 zł 1 dni
  Podatki Problem władzy publicznej i podatników - Kosikowski Cezary  Zdjęcie
0 52.24 zł 1 dni
  Ordynacja podatkowa Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych  Zdjęcie
0 170.99 zł 1 dni
  Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz - Przybysz Piotr  Zdjęcie
0 82.64 zł 1 dni
  Prawo pracy. Komentarz - Romer Maria Teresa  Zdjęcie
0 213.74 zł 1 dni
  Prawo zamówień publicznych. Komentarz - Norek Emil  Zdjęcie
0 94.99 zł 1 dni
  Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym - Stefan Babiarz  Zdjęcie
0 99.74 zł 1 dni
  Europa sędziów - Brodecki Zdzisław (red.)  Zdjęcie
0 76.94 zł 1 dni
  Małżeńskie ustroje majątkowe - Skowrońska-Bocian Elżbieta  Zdjęcie
0 39.89 zł 1 dni
  Podatek od towarów i usług  Zdjęcie
0 111.14 zł 1 dni
  Prawo telekomunikacyjne. Komentarz - Krasuski Andrzej  Zdjęcie
0 133.94 zł 1 dni
  Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego - Dauter Bogusław  Zdjęcie
0 129.19 zł 1 dni
  Zarys metodyki pracy kuratora sądowego  Zdjęcie
0 108.29 zł 1 dni
  Ustawa o księgach wieczystych i hipotece  Zdjęcie
0 86.44 zł 1 dni
  Postępowanie sądowoadministracyjne  Zdjęcie
0 48.44 zł 1 dni
  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych komentarz - Praca Zbiorowa  Zdjęcie
0 128.24 zł 1 dni
  Zastaw rejestrowy na prawach - Widło Jacek  Zdjęcie
0 133.94 zł 1 dni
  Prawo mediów - Barta Janusz Markiewicz Ryszard Matlaka Andrzej (red.)  Zdjęcie
0 170.99 zł 1 dni
  Prawo mieszkaniowe - Dziczek Roman  Zdjęcie
0 125.39 zł 1 dni
  Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych  Zdjęcie
0 180.49 zł 1 dni
  Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywolnego Komentarz - Chróścicki Andrzej  Zdjęcie
0 42.74 zł 1 dni
  Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie - Wojciech Radecki  Zdjęcie
0 35.14 zł 1 dni
  Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz - Maciejko Wojciech, Zaborniak Paweł  Zdjęcie
0 102.59 zł 1 dni
  Kodeks spółek handlowych. Komentarz  Zdjęcie
0 256.49 zł 1 dni
  Warotściowanie pracy w służbie cywilnej - Roztkowski Tomasz, Zieliński Wojciech (red.)  Zdjęcie
0 51.29 zł 1 dni
  Prawo gospodarcze i handlowe - Pakosiewicz Jan (red.)  Zdjęcie
0 25.64 zł 1 dni
  Przegląd Prawa i Administracji - Frąckowiak Józef  Zdjęcie
0 11.39 zł 1 dni
  Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  Zdjęcie
0 43.69 zł 1 dni
  Prawo pomocy publicznej - Postuła Igor, Werner Aleksander  Zdjęcie
0 84.54 zł 1 dni
  Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych - Pietrzkowski Henryk  Zdjęcie
0 133.94 zł 1 dni
  Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość przez NSA - Skoczylas Andrzej  Zdjęcie
0 65.54 zł 1 dni
  Prawo rzeczowe - Ignatowicz Jerzy, Stefaniuk Krzysztof  Zdjęcie
0 49.39 zł 1 dni
  Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej - Aleksandrowicz Tomasz R.  Zdjęcie
0 48.44 zł 1 dni
  Zmiana imion i nazwisk - Czajkowska Alicja  Zdjęcie
0 43.69 zł 1 dni
  Kodeks cywilny Kodeks Postępowania Cywilnego - Ereciński Tadeusz  Zdjęcie
0 52.24 zł 1 dni
  Prawo ratownicze - Skoczylas Józef Jan  Zdjęcie
0 68.39 zł 1 dni
  Fascynujące ścieżki filozofii prawa - Zajadło Jerzy (red.)  Zdjęcie
0 48.44 zł 1 dni
  Gospodarka nieruchomościami - Błażej Wierzbowski  Zdjęcie
0 44.64 zł 1 dni
  Wprowadzenie do prawoznawstwa - Adam Jamróz  Zdjęcie
0 34.19 zł 1 dni
  Wykroczenia pozakodeksowe Komentarz - Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław  Zdjęcie
0 153.89 zł 1 dni
  Upadłość transgraniczna w prawie Unii Europejskiej - Chilarski Tomasz  Zdjęcie
0 51.29 zł 1 dni
  Kodeks Cywilny, Postępowania Cywilnego, Rodzinny i Opiekuńczy  Zdjęcie
0 47.49 zł 1 dni
  Prawo muzeów - Józef Włodarski, Kamil Zeidler  Zdjęcie
0 51.29 zł 1 dni
  Kodeks Pracy Komentarz - Barzycka-Banaszczyk Małgorzata  Zdjęcie
0 68.39 zł 1 dni
  Prawo Światowej Organizacji Handlu a Uia Europejska - Nowak-Far Artur (red.)  Zdjęcie
0 42.74 zł 1 dni
  Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej - Fedorowicz Magdalena, Nizioł Krystyna  Zdjęcie
0 39.89 zł 1 dni
  Rejestracja spółek - Łukasz Zamojski  Zdjęcie
0 76.94 zł 1 dni
  Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki zo.o. - Konrad Osajda  Zdjęcie
0 51.29 zł 1 dni
  Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami  Zdjęcie
0 59.84 zł 1 dni
  Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego - Gomułowicz Andrzej  Zdjęcie
0 42.74 zł 1 dni
  Instytucja zadatku z polskim prawie cywilnym - Tenenbaum Monika  Zdjęcie
0 68.39 zł 1 dni
  Elektroniczny obrót prawny - Jankowski Jacek  Zdjęcie
0 39.89 zł 1 dni
  Prawo publiczne gospodarcze Kazusy  Zdjęcie
0 42.74 zł 1 dni
  Elektroniczna księga wieczysta - Stefańska Agnieszka  Zdjęcie
0 39.89 zł 1 dni
  Osobowe prawo administracyjne - Maciejko Wojciech  Zdjęcie
0 39.89 zł 1 dni
  Leksykon obywatela - Serafin Sławomir, Szmulik Bogumił  Zdjęcie
0 188.09 zł 1 dni
  Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL - Luszniewicz Andrzej, Słaby Teresa  Zdjęcie
0 57.94 zł 1 dni
  Prawo sektora pozarządowego Analiza funkcjonalna - Kisilowski Maciej  Zdjęcie
0 68.39 zł 1 dni
  Amortyzacja podatkowa i bilansowa - Nawrot Aleksander Rafał  Zdjęcie
0 56.04 zł 1 dni
  Pit Komentarz - Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard  Zdjęcie
0 213.74 zł 1 dni
  Prawo cywilne i handlowe w zarysie - Katner Wojciech (red.)  Zdjęcie
0 51.29 zł 1 dni
  Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego  Zdjęcie
0 59.84 zł 1 dni
  Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Borkowski Marcin  Zdjęcie
0 68.39 zł 1 dni
  Poradnik ryczałtowca - Liszka Borkiewicz Małgorzata, Bobak Alicja, Jeleńska Anna  Zdjęcie
0 27.54 zł 1 dni
  Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych  Zdjęcie
0 68.39 zł 1 dni
  Zarys metodyki pracy referendarza sądowego  Zdjęcie
0 59.84 zł 1 dni
  Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych - Szczygłowska Ewa  Zdjęcie
0 59.84 zł 1 dni
  Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Kania Michał  Zdjęcie
0 59.84 zł 1 dni
  Vademecum technika kryminalistyki  Zdjęcie
0 68.39 zł 1 dni
  Ustawa o rachunkowości - Helin Andre  Zdjęcie
0 145.34 zł 1 dni
  Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego - Supera-Markowska Maria  Zdjęcie
0 68.39 zł 1 dni
  Karta Nauczyciela - Ciborski Piotr  Zdjęcie
0 87.39 zł 1 dni
  Prawo zamówień publicznych Komentarz 1012350 - Norek Emil  Zdjęcie
0 119.69 zł 1 dni
  Zarządzanie organizacją turystyczną - Kowalczyk Jerzy  Zdjęcie
0 39.89 zł 1 dni
  Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych  Zdjęcie
0 40.84 zł 1 dni
  Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości  Zdjęcie
0 59.84 zł 1 dni
  Prawo polskie Próba syntezy  Zdjęcie
0 128.24 zł 1 dni
  Opodatkowanie dochodów nieujawnionych  Zdjęcie
0 94.04 zł 1 dni
  Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych - Weitz Karol  Zdjęcie
0 94.04 zł 1 dni
  Postępowanie powypadkowe + płyta CD  Zdjęcie
0 68.39 zł 1 dni
  Leksykon funduszy Unii Europejskiej  Zdjęcie
0 59.84 zł 1 dni
  Podatek dochodowy od osób fizycznych 2009  Zdjęcie
0 153.89 zł 1 dni
  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  Zdjęcie
0 85.49 zł 1 dni
  Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności - Knopik Robert, Jankowska Agnieszka  Zdjęcie
0 76.94 zł 1 dni
  Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego - Prasołek Łukasz, Wacikowska Monika  Zdjęcie
0 42.74 zł 1 dni
  Kodeks spółek handlowych Komentarz - Rodzynkiewicz Mateusz  Zdjęcie
0 222.29 zł 1 dni
  Umowa spółki jawnej partnerskiej komandytowej - Rachwał Anna, Spyra Marcin  Zdjęcie
0 51.29 zł 1 dni
  Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich  Zdjęcie
0 51.29 zł 1 dni
  Prawo finansowe część 1 - Stepaniuk Mariusz  Zdjęcie
0 34.19 zł 1 dni
  Prawo Unii Europejskiej Zagadnienia systemowe - Barcz Jan red.  Zdjęcie
0 56.99 zł 1 dni

Copyright PIXELART